ประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ

ตามที่ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพัน...
19 Jun. 2561 16:15:08

ประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย

กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E0102...
31 May. 2561 15:23:18

ประกาศ รายชื่อเข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ EPTUS 2018

ประกาศ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test for Undergraduate Students: EPTUS) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2018&nbs...
12 Mar. 2561 14:38:49

โครงการหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติภายใต้โครงการ Generation Study Abroad ประจำปี 2561

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดทำโครงการหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติภายใต้โครงการ Generation Study Abroad ประจำปี 2561  เพ...
21 Feb. 2561 13:43:26

การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ EPTUS 2018

กองวิเทศสัมพันธ์ ได้กำหนดจัดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test for Undergraduate Students: EPTUS) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2018 ...
02 Mar. 2561 11:54:46

โครงการ Sophia University Summer Session Program 2018

Sophia University ประชาสัมพันธ์โครงการ Summer Short-term Program "Summer Session in East Asian Studies and Japanese Language" กำหนดจัดใน ...
30 Jan. 2561 16:12:33

โครงการ ASEM Work Placement Programme

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Program (AWPP) ภายใต้กรอบความร่วมมือเอเชีย-ยุโรป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสร...
30 Jan. 2561 16:12:44

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรดังนี้

1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

- ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์ - วันอา...
25 Jan. 2561 16:24:27

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

ตามประกาศ กองวิเทศสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานด้านวิ...
14 Dec. 2560 15:49:59

ประกาศ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

ตามที่ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานปฏิ...
08 Dec. 2560 14:45:06

ประกาศ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) เป็นพนักงานปฏิ...
08 Dec. 2560 14:45:28

ประกาศรายชื่อ และกำหนดการของผู้เข้ารับการทดสอบ EPTUS

ตามที่ มหาวิทยาลัยได้กำหนดหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โดยต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาคัดเลือกให้เข้...
10 Oct. 2560 16:43:04


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY