รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ Young Professionals Programme ประจำปี 2018 (YPP2018)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เรื่อง Young Professionals Progra...
22 May. 2561 13:35:36

กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน (Finance Officer)

กรมทรัพยากรน้ำ ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน (Finance Officer) จำนวน 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่  ณ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (M...
17 May. 2561 15:05:19

2018 Special Course for International Students from Asia, Africa and the Pacific Rim

โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ

...
09 May. 2561 17:03:23

Information about studying at Linnaeus University, Sweden

ข้อมูลการศึกษา และโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา/บุคลากร ณ Linnaeus University ประเทศสวีเดน ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง:
04 May. 2561 10:11:12

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงรับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

สำนักงานคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat: MRCS) ประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งดังนี้

1. เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร (...
01 May. 2561 11:18:53

SEAMEO รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง Programme Officer I (Development)

สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ประกาศรับสมัครบุคคลที่สนใจสมัครเข้ารับดำรงตำแหน่ง Programme Officer I (Development) ทำหน้าที่รับผิดชอบ อาทิ การวางแผน การพั...
01 May. 2561 11:10:34

ประชาสัมพันธ์ 1st AUAP Students English Debating Competition

Association of University in Asia and the Pacific (AUAP) ร่วมกับ Master Institute Development Academy and Seminary (MIDAS) กำหนดจัด 1st AUAP Studen...
25 Apr. 2561 14:11:22

Summer Program at Management and Science University, Malaysia

โปรดดูรายละเอียด ตามไฟล์ที่แนบ

...
19 Apr. 2561 15:34:22

Short course of CommTECH Camp Highlight 2018

Short course of CommTECH Camp Highlight 2018 organized by Institute of Technology Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, Indonesia.  The program in...
19 Apr. 2561 10:29:16

Universitas Airlangga – Academic Programs and Scholarships

ACADEMIC MOBILITY PROGRAMS

A. Academic Mobility Exchange for Undergraduate at Airlangga (AMER...
19 Apr. 2561 11:41:47

Taito City Released the Promotion Video of “Taito City Film Commission” for Creators

Taito City, known for its popular sightseeing areas like Ueno and Asakusa, established “Taito City Film Commission” in 2004 in order to...
18 Apr. 2561 14:42:41

Invitation to Kyoto Startup Summer School 2018

Kyoto Startup Summer School, Japan's most international and intensive summer program on entrepreneurship and innovatio...
11 Apr. 2561 16:58:48


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY