ประกาศ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

            

กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) เป็นพนักงานปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ตามไฟล์ที่แนบนี้

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:
Announcement of eligible candidates.pdf

08 Dec. 2560 14:45:28 [view:232]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY