ประกาศ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

            

ตามที่ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา อัตราจ้างเดือนละ 16,030 บาท นั้น 

บัดนี้ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)  โดยให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย  รายชื่อและรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบนี้

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:
Announcement of interview.pdf

08 Dec. 2560 14:45:06 [view:229]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY