ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

            

ตามประกาศ กองวิเทศสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ อัตราจ้างเดือนละ 16,030 บาท นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) เรียบร้อยแล้ว มีรายชื่อดังนี้

1. นางสาวชนิดา  ปุรณะพรรค์

2. นางสาวซาบรีน่า  คอนคาส

ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 2 ท่าน ไปรายงานตัว  ณ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2560 หากไม่ไปรายงานตัว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าปฏิบัติงาน และให้เริ่มปฏิบัติงาน ณ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย ในวันที่ 3 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:
Announcement IR Officer Result.pdf

14 Dec. 2560 15:49:59 [view:212]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY