โครงการ Sophia University Summer Session Program 2018

            

Sophia University ประชาสัมพันธ์โครงการ Summer Short-term Program "Summer Session in East Asian Studies and Japanese Language" กำหนดจัดใน 2 ช่วงเวลา คือ

Session I : 4-29 มิถุนายน 2561 กำหนดรับสมัคร : 23 มีนาคม 2561

Session II : 2-27 กรกฎาคม 2561 กำหนดรับสมัคร : 13 เมษายน 2561

นักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนอื่นๆ ด้วยตนเอง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะต้องเสนอชื่อนักศึกษา พร้อมระบุประเภทโครงการฯ ให้ Sophia University ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 สำหรับการเข้าร่วมโครงการ Session I และ ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 สำหรับการเข้าร่วมโครงการ Session II เพื่อเป็นการสำรองสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ รายละเอียดตามแนบ

นักศึกษาที่สนใจ สามารถยื่นใบสมัครและระบุประเภทโครงการฯ และเอกสารที่ครบถ้วน  ผ่านคณะที่สังกัด เพื่อคณะจักได้ส่งให้กองวิเทศสัมพันธ์ ตามประเภทโครงการดังนี้

- Session I  ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

 - Session II  ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

เพื่อกองวิเทศสัมพันธ์ จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:
Sophia University_Summer Session in East Asian Studies and Japanese Language.pdf

30 Jan. 2561 16:12:33 [view:123]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY