การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ EPTUS 2018

            

กองวิเทศสัมพันธ์ ได้กำหนดจัดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test for Undergraduate Students: EPTUS) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2018 ในช่วงระหว่างวันที่ 7 - 28 มีนาคม 2561  ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกำหนดจัดสอบทุกวันพุธ ได้แก่

- วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561

- วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561

- วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561

- วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561

โดยในแต่ละวันสามารถเลือกช่วงเวลาสอบได้ 2 ช่วงเวลา ได้แก่

- ช่วงเช้า เวลา 10.00 - 12.00 น.

- ช่วงบา่ย เวลา 14.00 - 16.00 น.

นักศึกษาที่ประสงค์จะเข้ารับการทดสอบ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ 

http://inter.oop.cmu.ac.th/eptus1-2018/index.php  หรือ สแกน QR Code

กำหนดปิดรับการลงทะเบียน : 2 มีนาคม 2561

***ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ***

02 Mar. 2561 11:54:46 [view:1621]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY