ประกาศ รายชื่อเข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ EPTUS 2018

            

ประกาศ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test for Undergraduate Students: EPTUS) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2018  ณ ห้อง 114 ชั้น 1 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ขอให้นักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบฯ ไปสถานที่สอบ ก่อนเวลาทดสอบอย่างน้อย 10 นาที 

12 Mar. 2561 14:38:49 [view:534]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY