แบบขอรับความคิดเห็น การประชุมอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาไทย-ยูนนาน (Thai-Yunnan University Presidents’ Forum) และกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อประเทศไทย

            

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:
Form_Comment_Thai-Yunnan University Presidents Forum.docx

16 May. 2560 10:58:09 [view:160]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY