การบรรยาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ที่ชาวต่างชาติควรทราบในราชอาณาจักรไทย

            

กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย จะจัดการบรรยาย "กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ที่ชาวต่างชาติควรทราบในราชอาณาจักรไทย"  วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 - 15.30 น.  ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายฯ แจ้งชื่อเข้าร่วมรับฟังได้ที่ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 0 5394 3665 

ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยายได้ตามเอกสารแนบ

23 Nov. 2560 15:11:45 [view:326]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY