โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Sophia University

            

Sophia University ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฯ สำหรับภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง 2018 โดยมีกำหนดเปิดรับใบสมัครระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2561 นักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติตามที่ Sophia University กำหนด การสมัครเข้าร่วมโครงการที่ใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียน ผู้สมัครจะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ อาทิ IELTS/TOEIC/TOEFL และสำหรับการสมัครเข้าร่วมโครงการที่ใช้ภาษาญี่ปุ่น ผู้สมัครจะต้องมีผล JLPT ในระดับ N1 ตามรายละเอียดที่แนบ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:
Sophia University Program (10Feb-20Mar2018).pdf

18 Jan. 2561 13:18:32 [view:279]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY