โครงการ TF LEaRN AY 16/17 @ National University of Singapore

            

Ms. Rafidah Masod ตำแหน่ง Manager, Global Relations Office, National University of Singapore ประชาสัมพันธ์โครงการ The Temasek Foundation Leadership Enrichment and Regional Networking (TF LEaRN) Programme @ NUS Academic Year 2018/2019 Semester 1 (AUG-DEC)  ณ National University of Singapore โดยมีระยะเวลาของการเข้าร่วมโครงการ คือ เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2561 ซึ่งนักศึกษาอาจได้รับทุนสนับสนุนจำนวน 6,500 เหรียญสิงคโปร์ และนักศึกษาจะได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ English course, Service Learning Workshop, Temasek LEaRN Journey – a get-to know session with Temasek Holdings and TF int’l, and the Young Asian Leaders Forum

นักศึกษาที่สนใจ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม โปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านคณะที่สังกัด เพื่อคณะจักได้นำส่งให้กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2561 เพื่อจักได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง: https://www.apaie2018.org/

23 Feb. 2561 10:28:00 [view:516]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY