มารู้จักอาเซียนกันเถอะ ตอนที่ 40


by งานพัฒนาสารนิเทศ กองวิเทศสัมพันธ์
กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


            

55. เราจะเรียนรู้เรื่องอาเซียนเพิ่มเติมได้จากที่ไหน?

วิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้เรื่องอาเซียนคือ เว็บไซต์สำนักเลขาธิการอาเซียน http://www.aseansec.org นอกจากนี้ ยังสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศของไทย ซึ่งทำหน้าที่เป็นสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ ได้ที่

http://www.mfa.go.th และ http://www.14thaseansummit.org

04 Aug. 2559 10:50:15
[view:878]

     


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY