ทุนเพื่อการวิจัย Endeavour Research Fellowship

            

ทุนเพื่อการวิจัย (Endeavour Research Fellowship)

 

รัฐบาลออสเตรเลีย ประกาศรับสมัครผู้สนใจเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรับทุนวิจัย Endeavour Research Fellowship สำหรับการวิจัยระยะสั้น ระหว่างศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก ในประเทศของผู้สมัคร หรือทุนวิจัยระดับสูงกว่าปริญญาเอก ในสาขาต่างๆ โดยจะรับสมัครตั้งแต่เดือนเมษายน - 30 มิถุนายน ของทุกปี โดยจะเปิดกว้างสำหรับทุกสาขาวิชา เป็นทุนที่ให้เปล่า และให้เต็มจำนวน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ 

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับทุนดังกล่าว สามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติม และติดต่อได้โดยตรงที่ http://internationaleducation.gov.au/endeavour รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง: http://exiteducation.com/scholarships/endeavour-scholarships-and-fellowships-2017/

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:
Endeavour Scholarships&Fellowships (deadline30June2017).pdf

09 Jun. 2560 16:34:19 [view:158]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY