ประชาสัมพันธ์ ReachIvy Scholarship for 2017

            

บริษัท ReachIvy เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการศึกษาและการแนะแนวอาชีพระดับพรีเมียม ที่ช่วยให้นักเรียน ได้รับการยอมรับในสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วโลก และเป็นสถาบันที่ประสบความสำเร็จในการรับเข้าเรียนที่ MIT, Columbia University, Harvard University, University of Pennsylvania, LSE, University of Michigan, University of Oxford, University of Chicago เป็นต้น

บริษัท ReachIvy จึงขอประชาสัมพันธ์ ReachIvy Scholarship for 2017 เป็นการให้การสนับสนุนฟรี สำหรับนักเรียนที่ต้องการสมัครเรียนกับวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับชั้นนำของโลก

ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.reachivy.com/reachivy-scholarship.html

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:
ประชาสัมพันธ์ ReachIvy Scholarship for 2017.docx

09 Jun. 2560 16:25:14 [view:816]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY