ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกของ the Research Grants Council of Hong Kong

            

Research Grants Council, Hong Kong University ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ที่สนใจขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก เพื่อศึกษา  ณ Hong Kong University ประจำปี 2017/2018 เป็นทุนสนับสนุนการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และด้านธุรกิจ

ผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุนดังกล่าว ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อสมัครโดยตรงได้ที่ http://www.rgc.edu.hk/hkphd หรือที่ E-mail: HKPF@ugc.edu.hk   ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2560

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:
Hong Kong PhD Funding (deadline 1Dec2017).pdf

30 Aug. 2560 14:27:00 [view:563]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY