ทุนการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้นด้านธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

            

International Business School-Americas ร่วมกับ Universidade Paulista (UNIP) ประเทศบราซิล มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทย เพื่อไปศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้นด้านธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  ณ International Business School-Americas กรุงเซาเปาโล ประเทศบราซิล โดยผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 70 ของค่าธรรมเนียมทั้งหมด โดยหลักสูตรดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการประกอบธุรกิจในประเทศบราซิล รวมไปถึงตลาดเกิดใหม่ในประเทศอื่นๆ จากวิทยากรรับเชิญที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ซึ่งในแต่ละปีมีผู้ลงทะเบียนเรียนมากกว่า 1,500 คน จากประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยหลักสูตรดังกล่าวเปิดให้นักศึกษาใน 3 ช่วงเวลา คือ เดือนมกราคม เดือนกรกฎาคม และเดือนสิงหาคม แบ่งออกเป็น 2 สาขา ดังนี้

1. Strategy and Marketing for Emerging Countries (SMEC)

2. Survival Portuguese and Business Etiquette (SP)

ผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับทุนศึกษาดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ Ms. Roberta Rodrigues

E-mail: roberta.rodrigues@ibs-americas.com   ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2560

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.ibs-americas.com/

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:
Scholarship Opportunities in Sao Paulo_Brazil (Deadline22Oct2017).pdf

10 Oct. 2560 12:45:24 [view:190]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY