ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สาขานโยบายสาธารณะและการจัดการ

            

Institute of Policy Studies, Universiti Brunei Darussalam ประเทศราชอาณาจักรบรูไนดารุสซาลาม รับสมัครผู้ที่สนใจรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สาขานโยบายสาธารณะและการจัดการ (Master of Public Policy and Management : MPPM)

ผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://apply.ubd.edu.bn/orbeon/uis-welcome/ หรือติดต่อสมัครได้โดยตรงที่ E-mail: ips@ubd.edu.bn ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:
Funding MPPM (Deadline31March2018).pdf
MPPM_Ad_Color.pdf

31 Oct. 2560 16:18:35 [view:225]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY