ประชาสัมพันธ์ ทุน Industry-academia partnership - Thailand

            

Dr. Nongyao Sripromsuk, Assistant to the TCI Head / ACI Steering Committee for Thailand Thai-Journal Citation Index Centre (TCI), King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT) ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนสมัครขอรับทุน Industry-academia partnership – Thailand

ผู้ที่สนใจจะต้องสมัครผ่านช่องทางที่กำหนดนี้ สิ้นสุดกำหนดการรับสมัครวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

http://www.raeng.org.uk/grants-and-prizes/international-research-and-collaborations/newton-fund-programmes/industry-academia-partnership/industry-academia-partnership-thailand

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/

http://www.asean-cites.org/

E-mail: snongyao@gmail.com, nongyao.sri@kmutt.ac.th

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:
Funding_Industry-academia partnership-Thailand (Deadline27Nov2017).pdf

16 Nov. 2560 11:40:38 [view:97]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY