ทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย และกระทรวงศักยภาพมนุษย์แห่งประเทศฮังการี

            

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย และกระทรวงศักยภาพมนุษย์แห่งประเทศฮังการี ประกอบด้วยทุนการศึกษาในระดับปริญญา และทุนวิจัย

ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติม และติดต่อได้โดยตรงที่ http://studyinhungary.hu/study-in-hungary/menu/stipendium-hungaricum-scholarship-programme

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:
Funding Stipendiumhungari.pdf

17 Nov. 2560 10:37:46 [view:97]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY