ทุนรัฐบาลตุรีกี ประจำปีการศึกษา 2018

            

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์ ทุนรัฐบาลตุรกี ประจำปีการศึกษา 2018 ซึ่งเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก และทุนวิจัย ในหลายสาขาวิชา ได้แก่ อิสลามศึกษา ตุรกีศึกษา ภูมิภาคศึกษา ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยทุนดังกล่าวครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพ และค่าใช้จ่ายรายเดือน และมีเงื่อนไขว่าผู้ได้รับทุนจะต้องศึกษาภาษาตุรกีก่อนเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี 

เงื่อนไขของผู้สมัคร

1. ผู้ที่สมัครต้องมีอายุน้อยกว่า 21 ปี สำหรับปริญญาตรี  อายุน้อยกว่า 30 ปี สำหรับปริญญาโท และอายุน้อยกว่า 35 ปี สำหรับปริญญาเอก

2. ผู้ที่สมัครต้องจบการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่เทอมสุดท้าย เช่น ถ้าสมัครทุนใด ต้องจบปริญญาตรี เรียบร้อยแล้ว หรือกำลังศึกษาอยู่เทอมสุดท้าย

3. ผู้ที่สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่เปิดรับ

 

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครโดยตรงทางเว็บไซต์

https://www.turkiyeburslari.gov.tr/en/english-home/

http://www.turkiyeburslari.gov.tr

Call Center 0 85 0455 0982 

E-mail: info@turkiyeburslari.gov.tr

หรือขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mua.go.th หัวข้อย่อยแวดวงอุดมศึกษา 

กำหนดปิดรับสมัคร ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:
Funding Turkey Scholarship 2018 (Deadline30Nov2017).pdf

21 Nov. 2560 13:48:09 [view:148]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY