ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ DAAD DIES ProGrant 2018

            

DAAD Thailand ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ DAAD DIES ProGrant 2018 : Proposal Writing for Research Grants ทุนฝึกอบรมสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่หรือผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก เพื่อฝึกปฏิบัติการเขียนโครงร่างเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัยในระดับนานาชาติหรือระดับชาติ กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 และระหว่างวันที่ 3 - 7 กันยายน 2561 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม การเดินทางเพื่อเข้าฝึกอบรม ที่พักและอาหารระหว่างการสัมมนา รายละเอียดดังปรากฏในเอกสารแนบ หมดเขตการรับสมัคร 14 ธันวาคม 2560 ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://form.jotform.com/73112104018944

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:
2018-ProGRANT-Call_Thailand.pdf

01 Dec. 2560 13:44:08 [view:124]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY