รับสมัครสอบแข่งขัน และคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุน Ernst Mach Grant - ASEA-UNINET ประจำปี 2561

            

รัฐบาลออสเตรีย ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุน Ernst Mach Grant - ASEA-UNINET ประจำปี 2561 เพื่อไปศึกษา/ฝึกอบรม/ทำวิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาออสเตรีย ตามรายละเอียดแนบนี้

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนดังกล่าว ได้ที่ http://www.grants.at หรือ http://www.asea-uninet.org/scholarships-grants/ernst-mach-grant-emg และต้องสมัครออนไลน์เท่านั้นทางเว็บไซต์ http://www.scholarships.at  ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:
Funding Ernst Mach Grant 2018 (Deadline31Mar2018).pdf

06 Dec. 2560 14:17:07 [view:154]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY