ประกาศรับสมัครชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholarships ประจำปี 2561

            

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ประชาสัมพันธ์โครงการ Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561 จะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2561 ระยะเวลา 6 สัปดาห์  ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งกำลังเปิดรับสมัครอาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัย ข้าราชการ หรือพนักงานอาจารย์ที่ดำเนินการสอน และ/หรือมีส่วนร่วมในการวางหลักสูตรการสอนในวิชาการที่เกี่ยวข้องกับโครงการย่อย 6 โครงการ ดังนี้

1. American Policies and Political Thought

2. Contemporary American Literature

3. Journalism and Media

4. Religious Pluralism in the United States

5. U.S. Culture and Society

6. U.S. Foreign Policy

ผู้ที่สนใจ ติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่ E-mail: BangkokPD@state.gov (โดยระบุหัวข้อ E-mail ว่า "2018 SUST for Scholars") โดยดูรายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://th.usembassy.gov/announcement-208-susi-scholars/ สิ้นสุดการรับสมัครวันที่ 27 ธันวาคม 2560

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://th.usembassy.gov/announcement-2018-susi-secondary-school-educators/

01 Dec. 2560 13:43:09 [view:188]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY