ทุนการศึกษา  ณ Waseda University

            

Waseda University ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาเพื่อศึกษา ณ Waseda University หลักสูตร MA 2 ปี โดยได้รับการสนับสนุนทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น โดยได้รับทุนการศึกษาเต็มรูปแบบ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าใช้จ่ายรายเดือน  โดยมีระยะเวลาการสมัครเข้าเรียนเดือนกันยายน 2561 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุน สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

- https://waseda.box.com/v/gsaps-flyer

- http://www.waseda.jp/gsaps/en/admissions/schoarship_admissions/mext/

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:
Funding_MA program (Deadline7Feb2018).pdf

21 Dec. 2560 14:24:12 [view:150]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY