ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ระดับบัณฑิตศึกษา  ณ ประเทศญี่ปุ่น

            

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศไทย และมูลนิธิทุนการศึกษาอายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศญี่ปุ่น มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษา ภายใต้ชื่อโครงการ "ASEAN Scholarship" ซึ่งเป็นทุนให้เปล่า และไม่มีข้อผูกมัด เพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา  ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพัฒนาเยาวชน และสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น 

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ http://ajinomotofoundation.or.th/open-asean-scholarship/ หรือโทร. 0-2247-7000 ต่อ 1509, 1512, 1517, 1569 ; E-mail: ajfoundation@gmail.com หมดเขตรับสมัครวันที่ 9 มีนาคม 2561

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:
Funding_Ajinomoto Foundation under ASEAN Scholarship (Deadline09Mar2018).pdf

21 Dec. 2560 14:21:25 [view:141]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY