ทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงศักยภาพมนุษย์แห่งประเทศฮังการี ประจำปี ค.ศ.2017-2018

            

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาภายใต้โครงการด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงศักยภาพมนุษย์แห่งประเทศฮังการี สำหรับนักศึกษาไทย จำนวน 40 ทุน ซึ่งครอบคลุมในสาขาดังนี้

- สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

- สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- สาขาสังคมศาสตร์ – มนุษยศาสตร์ (อาทิ Dutch Studies, English and American Studies, German Studies, Psychology, Scandinavian Studies, Technical Management)

ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 16 กุมภาพันธ์ 2561 โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.stipendiumhungaricum.hu ทั้งนี้ ทุนการศึกษาดังกล่าวเป็นเพียงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนเท่านั้น ผู้รับทุนการศึกษาฯ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนที่เหลือทั้งหมดด้วยตนเอง โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าครองชีพของประเทศฮังการีในแต่ละเมืองได้ที่ http://studyinhungary.hu/living-in-hungary/menu/your-costs-of-living.html และสามารถติดต่อได้โดยตรงต่อไป

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:
Funding under exchange academic&science ThaiWithHungari(Deadline16Feb2018).pdf

29 Dec. 2560 13:24:39 [view:145]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY