ทุน Special Scholarship Program เพื่อศึกษาที่ Kochi University of Technology

            

Kochi University of Technology ประเทศญี่ปุ่น ประกาศรับสมัครผู้สนใจขอรับทุน Special Scholarship Program เพื่อทำวิจัยในระดับปริญญาเอก เป็นเวลา 3 ปี  ณ Kochi University และต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง เป็นทุนสนับสนุนในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ โดยมีกำหนดเวลาการรับสมัคร 2 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1  ช่วงกลางเดือนมีนาคม และทำการคัดเลือกในเดือนเมษายน

ครั้งที่ 2  ช่วงกลางเดือนกันยายน และทำการคัดเลือกในเดือนตุลาคม

โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อได้โดยตรงที่ https://www.kochi-tech.ac.jp/english/admission/ssp/outline_1.html ตามรายละเอียดที่แนบ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:
Funding Special Scholarship Program.pdf

19 Jan. 2561 10:09:56 [view:88]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY