ทุนรัฐบาลอินเดีย ประจำปีการศึกษา 2017-2018

            

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งประชาสัมพันธ์ รัฐบาลอินเดียได้จัดสรรทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2017-2018 แก่นักศึกษาไทยเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก รวมทั้งทุนสำหรับทำวิจัยระดับปริญญาเอก (Ph.D.) ในหลายสาขาวิชา ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์ บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ กายภาพบำบัด วิสัญญีแพทย์ ทันตแพทย์ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์ และแฟชั่นในมหาวิทยาลัยอินเดีย  โดยผู้ที่ประสงค์จะขอรับทุนฯ จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษอย่างดี

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งใบสมัครออนไลน์โดยตรงได้ที่ http://a2ascholarships.iccr.gov.in/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 มกราคม 2561

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:
A2AScholarships (Deadline24Jan2018).pdf

19 Jan. 2561 10:16:47 [view:57]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY