ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program

            

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2562 (ชื่อเดิม Open Competition Scholarship) จำนวน 7 ทุน เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและ/หรือปริญญาเอก ในประเทศสหรัฐอเมริกา ในสาขาต่าง ๆ ยกเว้น สาขาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ ที่มีการปฏิบัติการทางคลินิก (สามารถสมัครเพื่อเรียนต่อสาขาสาธารณสุขศาสตร์ที่ไม่มีการปฏิบัติการทางคลินิกหรือสัมผัสคนไข้โดยตรงได้) 

ผู้ที่สนใจสมัครชิงทุนสามารถอ่านรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมจากระเบียบการ และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของมูลนิธิฯ http://fulbrightthai.org/WhoRU1-1.asp แต่บัดนี้เป็นต้นไป    และผู้สมัครต้องสมัครออนไลน์ที่  http://application.fulbrightthai.org  โดยการกรอกข้อมูลต่างๆ และส่งเอกสารที่สำคัญต่างๆ ตามลิงค์ที่ระบุ ภายในที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น.  

http://fulbrightthai.org/ArticlesDetail.asp?id=61&type=articles

29 Jan. 2561 15:49:08 [view:174]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY