ทุนฝึกอบรมหลักสูตรการให้บริการทางการบิน

            

สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล โดยมูลนิธิไหหนาน ซือหัง ผู้ให้การสนับสนุนทุนการฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเพื่อขอรับทุนการอบรม หลักสูตรการให้บริการทางการบิน ณ วิทยาลัยการบินและการท่องเที่ยวซันย่า มณฑลไหหลำ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้รับทุน ปรากฎตามรายละเอียดดังแนบนี้ และเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 20 มกราคม - 10 มีนาคม 2561 

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมดาวน์โหลดใบสมัครและติดต่อได้โดยตรงที่ http://www.dpu.ac.th/news/1023

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:
Funding Training Flying Service(Deadline10Mar2018).pdf

01 Feb. 2561 10:26:31 [view:102]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY