ประชาสัมพันธ์ Postgraduate Study at NPUST

            

National Pingtung University of Science and Technology, Republic of China (Taiwan) ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก โดยผู้สมัครจะต้องมีสถานะเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของประเทศไทยขณะที่ดำเนินการสมัคร

ผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุนดังกล่าว สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งความประสงค์ได้ที่ E-mail: eric1967@mail.npust.edu.tw หรือ international@mail.npust.edu.tw สิ้นสุดกำหนดการรับสมัคร วันที่ 30 เมษายน 2561 และติดต่อได้โดยตรงต่อไป

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:
Funding M.D. for Lecture at NPUST.pdf

02 Feb. 2561 16:04:21 [view:121]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY