ทุนการศึกษา New Zealand ASEAN Scholarship

            

โปรดดูรายละเอียด ตามเอกสารดังแนบ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:
New Zealand ASEAN Scholarship.pdf

21 Feb. 2561 14:12:16 [view:104]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY