ทุนการศึกษา China-AUN Scholarship 2018/2019

            

สำนักเลขาธิการ AUN ประชาสัมพันธ์ China-AUN Scholarship (Chinese Government Scholarship - AUN Program) 2018/2019 สำหรับนักศึกษา อาจารย์ เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก โดยในปีการศึกษา 2018/2019 กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จะจัดสรรทุนการศึกษา จำนวน 30 ทุน ASEAN - China Center (ACC)

นักศึกษา และอาจารย์ ที่สนใจสมัครขอรับทุนดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารตามรายละเอียดที่แนบ และจัดส่งเอกสารผ่านคณะที่สังกัด และคณะจักได้จัดส่งให้กองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561 เพื่อจะได้ดำเนินการสมัครออนไลน์ให้ต่อไป 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:
China-AUN Scholarship 2018_2019 (DeadlineToIRD20April2018).pdf

05 Mar. 2561 14:06:47 [view:547]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY