ทุน Kemitraan Negara Berkembang (Developing Countries Partnership) Scholarship

            

สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย ขอประชาสัมพันธ์ทุน Kemitraan Negara Berkembang (Developing Countries Partnership) Scholarship (KNB Scholarship) ประจำปี 2561 เป็นทุนสนับสนุนจากรัฐบาลอินโดนีเซียที่มอบให้กับผู้ที่สนใจจากประเทศไทย และประเทศที่กำลังพัฒนาที่ประสงค์จะเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขามนุษยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์  ณ มหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซีย 

ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม และสมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.knb.ristekdikti.go.id สิ้นสุดกำหนดการรับสมัครวันที่ 30 เมษายน 2561 ตามรายละเอียดดังแนบ

06 Mar. 2561 15:58:28 [view:87]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY