ทุนการศึกษา DUO/Wallonia-Brussels

            

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา DUO/Wallonia-Brussels ประจำปี 2017 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 เมษายน 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนอาจารย์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเบลเยี่ยม และสถาบันอุดมศึกษาในประเทศภูมิภาคเอเชีย

อาจารย์ที่มีความสนใจสมัครเข้ารับทุน สามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.ares-ac.be/en/relations-internationales/bourse-asem-duo

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ +32 2 225 45 06 หรือ E-mail: Florence.maertens@ares-ac.be

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:
DUO_Wallonia-Brussels (15 Feb - 15 Apr 2017).pdf

24 Mar. 2560 14:40:32 [view:242]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY