ทุนรัฐบาลจีน ภายใต้โครงการ Youth of Excellence Scheme of China 2017/2018 (Y.E.S China Program)

            

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอความร่วมมือพิจารณาเสนอชื่ออาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการรับทุนเพื่อไปศึกษา  ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้โครงการ Youth of Excellence Scheme of China (Y.E.S China Program) ประเภท General Programs ประจำปีการศึกษา 2560/2561 จำนวน 1 คน โดยทุนการศึกษาดังกล่าว ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่  ค่าธรรมเนียมการศึกษา  ค่าที่พัก  ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ  ค่าใช้จ่ายรายเดือน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามเงื่อนไขการรับทุน สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้สมัครหรือหน่วยงานต้นสังกัด เป็นผู้รับผิดชอบ  ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ได้รับการเสนอชื่อ ต้องศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดต่างๆ ได้ที่ https://drive.google.com/file/d/0B58CNajmiE3IeWhYRm9oZXl0UUU/view

พร้อมกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.csc.edu.cn/laihua หรือ http://www.campuschina.org/scholarshipdetailen.aspx?cid=97&id=5451 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

ผู้ที่สนใจ สามารถส่งเอกสารการสมัครที่ครบถ้วน ผ่านคณะ/หน่วยงานที่สังกัด เพื่อคณะ/หน่วยงานจะได้รวบรวมส่งให้ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย ภายในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:
YES China Program 2017-2018 (deadline at IRD 20 Mar 2017).pdf

24 Mar. 2560 14:37:57 [view:689]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY