ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 59, 60 

            

ด้วย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 59, 60 ของประเทศไทย  ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ที่มีความสนใจสมัครเข้ารับทุน IATSS Forum  เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ณ เมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 57 วัน ระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม และ กันยายน-พฤศจิกายน 2561   ทั้งนี้ สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามหมายเลขโทรศัพท์, โทรสาร พร้อมดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้จากเวปไซด์ที่http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=171627 สิ้นสุดกำหนดการรับสมัครวันที่ 30 มิถุนายน 2560   

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:
เปิดรับสมัครทุน IATSS Forum 59-60.zip

21 Sep. 2560 09:35:40 [view:333]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY