สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษา  ณ University College Dublin

            

สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษา  ณ University College Dublin สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 2 ทุน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 เมษายน 2560

ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ และติดต่อได้โดยตรงต่อไป

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:
Funding of University College Dublin (deadline 17 April 2017).pdf

05 Apr. 2560 17:27:04 [view:511]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY