ทุน Endeavour Scholarships and Fellowships

            

ทุน Endeavour Scholarships and Fellowships ซึ่งเป็นทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย
เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560
โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลและสมัครรับทุนได้ที่ https://internationaleducation.gov.au/endeavour

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายการศึกษาของสถานทูตฯ ได้ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้

ฝ่ายการศึกษา
สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ

37 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 02 344 6490

อีเมล์ aei.bkk@dfat.gov.au

www.internationaleducation.gov.au/endeavour

www.thailand.embassy.gov.au

26 Apr. 2560 09:58:25 [view:512]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY