การประชุมวิชาการ การรักษาโรคกับการใช้ยาสมุนไพรในวัฒนธรรมไทย-ไท

            

โครงการวิวัฒน์ไทยและอาเซียนศึกษานานาชาติ เพื่อการพัฒนาสังคมไทย (ENITAS) สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับศูนย์ล้านนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดงานประชุมวิชาการ การรักษาโรคกับการใช้ยาสมุนไพรในวัฒนธรรมไทย-ไท ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560  ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรวบรวมมรดกทางภูมิปัญญาของชาติพันธุ์ไทด้านการรักษาสุขภาพ และการใช้ยาสมุนไพร และเพื่อสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านไทย-ไทศึกษาระหว่างกลุ่มนักวิชาการและนักวิจัย รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านไทย-อาเซียนศึกษาในประเด็นศึกษาร่วมด้านวัฒนธรรมไทย-ไท  รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการดังกล่าว สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/APXKq5b4zDnAKjxx1 รับลงทะเบียนทางออนไลน์จำนวน 50 คน โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง: https://www.facebook.com/ThaiStudiesCU/photos/pcb.883422238463386/883421601796783/?type=3&theater

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:
Treatment of Herbal Medicine with Thai Herbs.pdf

29 May. 2560 15:08:41 [view:453]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY