ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศ

            

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม ดังนี้

1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศด้านการแปลและการล่ามไทย-จีน, จีน-ไทย (International Seminar on Chinese –Thai, Thai – Chinese Translation and Interpretation)

2. กิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ระหว่างนักศึกษาต่างชาติ (Speech Contest for Foreign Students)

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมในการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยสามารถติดต่อได้ที่ นางสาวปริยาภรณ์  ศุภมงคล  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 0 5394 3751 ต่อ 14-15

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.li.cmu.ac.th/th/

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:
International Seminar on Chinese-Thai_Thai-Chinese Translation.pdf

09 Jun. 2560 16:32:36 [view:168]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY