ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย Studies in France and Scholarships

            

สถาบันภาษา ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย หัวข้อ “Studies in France and Scholarships” โดยวิทยากรจากสถานทูตฝรั่งเศส และ Campus France ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น.  ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังบรรยายดังกล่าว สามารถติดต่อได้โดยตรงต่อไป

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:
Lecture_Studies in France & Scholarships at Language Institute (6Sep2017).pdf

21 Aug. 2560 16:18:31 [view:122]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY