ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ CINEMA and PSYCHE โดยวิทยากร Ms. Gabriella Cristiani

            

คณะการสื่อสารมวลชนประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ โดยเชิญ  Ms. Gabriella Cristiani เป็นวิทยากรในหัวข้อ Cinema and Psyche ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 - 14.30 น. ณ ห้อง MCB 2405 อาคารเรียนรวม คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

http://www.masscomm.cmu.ac.th/Main/Home/index?pageid=b3pJM3AzajRad0E4STI1eEcyUmpFYUFBRTNPUUlIRVBwMXFlSng5dVpSTUZKSjE0TEpEbEZhV0VuMVI1SFNSOUNEPT0=&v=0.6826665304262822

22 Aug. 2560 15:55:36 [view:125]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY