โครงการ "Campus Tour 2017"

            

หน่วยงานแคมปัสฟรานซ์ สถานทูตเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ประชาสัมพันธ์โครงการ "Campus Tour 2017" ซึ่งเป็นโครงการแนะแนวการศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศสและทุนการศึกษาตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย

โดยสื่อประชาสัมพันธ์ที่แนบมาจะเป็นปฏิทินการเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ ในช่วงเดือน กันยายน - ต้น ตุลาคม 2560

ในส่วนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดขึ้นในวันพุธที่ 6 กันยายน 2560

"แคมปัสฟรานซ์ Campus Tour 2017!!"

พบกับการแนะแนวการศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศสในมหาวิทยาลัยของท่าน 

โดยหน่วยงานแคมปัสฟรานซ์ Campus France, French Embassy 

พูดคุยทุกประเด็นอาทิ การเตรียมตัว การเลือกหลักสูตร สถาบัน ค่าใช้จ่าย ทุนการศึกษา ฯลฯ

สอบถามเพิ่มเติม อีเมล bangkok@campusfrance.org

โทร 02 627 2160 

24 Aug. 2560 15:46:43 [view:182]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY