การประชุม The 4th Annual Bett Asia Leadership Summit and Expo

            

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ร่วมกับ Bett Asia for 2017 จะจัดการประชุม The 4th Annual Bett Asia Leadership Summit and Expo ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2560  ณ The Mandarin Oriental กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย เป็นการประชุมเกี่ยวกับความร่วมมือทางการศึกษาของประเทศต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางการศึกษา การนำเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในงานด้านการศึกษา และเป็นการร่วมฉลองครบรอบ 50 ปี แห่งการจัดตั้งสมาคมอาเซียน

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมฯ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และติดต่อเข้าร่วมการประชุมได้ที่ https://asia.bettshow.com

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:
4th Annual Bett Asia Leadership Summit and Expo (15-16Nov2017).pdf

18 Oct. 2560 15:10:53 [view:121]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY