การบรรยายพิเศษ Urban Green and Urban Ecosystem Services

            

กองวิเทศสัมพันธ์จะจัดการบรรยายพิเศษ Urban Green and Urban Ecosystem services โดยได้รับเกียรติจาก Professor Dr. Jurgen Breuste, Chair Urban and Landscape Ecology, Department of Geography and Geology, University of Salzburg ประเทศออสเตรีย เป็นวิทยากรในการบรรยายฯ โดยจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา ชั้น 1 สำนักงานมหาวิทยาลัย

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายฯ โดยสามารถลงทะเบียนเข้ารับฟังได้ที่  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEZRj9nYcUSBXr8ClbBMhd-WPeO513ZnVZWrg7E8xuJlm_jQ/viewform โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:
Urban Green and Ecosystem Services.pdf

19 Jan. 2561 16:53:56 [view:184]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY