การบรรยายพิเศษเรื่อง ทุนโครงการแลกเปลี่ยน Erasmus+  ณ University of Granada ประเทศสเปน

            

กองวิเทศสัมพันธ์ กำหนดจัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง ทุนโครงการแลกเปลี่ยน Erasmus+ ณ University of Granada ประเทศสเปน ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องพระยาศรีวิสารวาจา โดยมีหัวข้อการบรรยายดังนี้

1. โอกาสในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ University of Granada ประเทศสเปน ผ่านทุน Erasmus+ Key Action 107 Mobility for Learners and Staff โดย นางสาวจันทร์วิมล เลิศอนันต์ เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย

2. แนะนำ University of Granada โดย Ms. Evangelia Tzeremaki, Mobility area of the International Relations Office, University of Granada

3. การถ่ายทอดประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ University of Granada โดย นางสาวสุภีฤทัย บัวแก้ว เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ และ Erasmus+ Alumni 2017 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

กองวิเทศสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษดังกล่าว และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ในวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.  ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsfF5Z4kfbZaDpo-0CV3U337hn_1c0lHhAAqNvmfexbNslBQ/viewform

และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

นางสาวจันทร์วิมล เลิศอนันต์

เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

โทร. 05394 3668    อีเมล์ irdcmu@gmail.com

หมดเขตการลงทะเบียน 2 มีนาคม 2561

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:
Tentative Special Lecturer Exchange Program Scholarship Erasmus+.docx

16 Feb. 2561 09:23:47 [view:242]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY