ขอเชิญฟังบรรยายแนะแนวการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย Endeavour Scholarships and Fellowships

            

กองวิเทศสัมพันธ์ ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจเข้ารับฟังการบรรยายแนะแนวศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย “Endeavour Scholarships and Fellowships” ในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 – 15.30 น.  ณ ห้องพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย ตามกำหนดการดังนี้

13.30 น.  :  ลงทะเบียน  ณ  บริเวณหน้าห้องพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย

14.00 น.  :  การบรรยายทุนรัฐบาลออสเตรเลีย โดย คุณวิทิตาภรณ์ สังข์ประคอง จ้าหน้าที่โครงการและงานบริหารกระทรวงการศึกษาและฝึกอบรม สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย กรุงเทพมหานคร

15.00 น. :  ร่วมรับฟังประสบการณ์จากบุคลากร มช. ที่เคยได้รับทุนรัฐบาลออสเตรเลีย

15.30 น.  :  คำถาม & คำตอบ

โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการบรรยายได้ที่ QR Code ตามที่แนบ ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2561

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:
Endeavor Scholarships and Fellowships.pdf

21 May. 2561 11:48:39 [view:225]
หน่วยงาน: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


directory   directory   directory   directory   directory   directory   directory  

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY