Home Contact Map Site Map Login
 • Chiang Mai University:

  Where Nature Nutures Beautiful Intelligence
 • ระเบียบ ประกาศ และแบบฟอร์มมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับแปลภาษาอังกฤษ

  ด้านการศึกษา ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  CMU Regulatio...
 • Academic Collaborative Agreement with University of Minnesota; One of the Top US...

  Clinical Professor Niwes Nantachit, M.D., President of Chiang Mai...
 • 'Fall 2016 YSEALI Academic Fellowship Institutes : Environmental Issues'

 • โปรแกรมสองปริญญา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...

  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร...
 • ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียง...

  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ป...
 • โครงการแลกเปลี่ยน Non-EU Teaching Mobility Program of University of Vienna – 6th...

  University of Vienna ประเทศเวียนนา เปิดรับสมัครคณาจารย์ เข้าร่วมโ...
 • ทุนวิจัยของมูลนิธิ Alexander von Humboldt

  ด้วย ศูนย์ DAAD Information Center กรุงเทพฯ รับสมัครนักวิจัย เพื่...
 • กิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชน ณ ประเทศสิงคโปร์

  ด้วย คณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชน สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้เปิ...
IRD News
อ่านข่าวเพิ่มเติม
Presentation on Elite Study in Taiwan (ESTT) Project
25 พ.ค 2559 10:16:46 [view: 7]
อ่านข่าวเพิ่มเติม
Welcoming Taiwanese Higher Educational Institutes and Study Centers
25 พ.ค 2559 10:12:24 [view: 11]
อ่านข่าวเพิ่มเติม
Welcoming Delegates from Kaohsiung Medical University, Taiwan
25 พ.ค 2559 10:09:27 [view: 7]
อ่านข่าวเพิ่มเติม
Academic Agreement with the University of Liberal Arts, Bangladesh
17 พ.ค 2559 10:41:31 [view: 13]
อ่านข่าวเพิ่มเติม
Farewell Party for Chinese General Consul
10 พ.ค 2559 14:05:48 [view: 13]
อ่านข่าวเพิ่มเติม
Strengthening Relations with St. Olaf College, U.S.A.
10 พ.ค 2559 14:04:02 [view: 17]
   
Upcoming Activities/Events
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ “การพัฒนาความเป็นวิชาการของการเรียนการสอน”
26 พ.ค 2559 14:25:49 [view:1]
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ASEAN-KOREA Young Scholar Workshop
17 พ.ค 2559 10:04:39 [view:29]
การบรรยายพิเศษ เรื่อง การแนะแนวการศึกษาต่อ ณ ประเทศไต้หวัน
13 พ.ค 2559 16:49:52 [view:19]
ขอเชิญร่วมงานสัมมนา หัวข้อ รู้ลึก รู้ทัน แข่งขัน ดึงงานประชุมนานาชาติ
13 พ.ค 2559 16:44:45 [view:9]
Akita University ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
12 พ.ค 2559 14:52:52 [view:15]
ข้อมูลงาน Yunnan International Education Exhibition ครั้งที่ 12 ประจำปี 2559
03 พ.ค 2559 10:20:53 [view:22]
 
Scholarship
ASEM-DUO Fellowship Program 2016 (DUO-Korea and DUO-Sweden)
26 เม.ย 2559 13:23:49 [view:144]
Endeavour Scholarships and Fellowships 2017 Round (Deadline for Application: 30 June 2016)
25 เม.ย 2559 15:51:25 [view:113]
ทุนศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โครงการ 'Fall 2016 YSEALI Academic Fellowship Institutes : Environmental Issues'
21 เม.ย 2559 13:04:39 [view:186]
ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
19 เม.ย 2559 16:05:49 [view:214]
ทุนวิจัยของมูลนิธิ Alexander von Humboldt
11 เม.ย 2559 09:58:02 [view:107]
International Business School Americas รับสมัครผู้สนใจรับทุนการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ-การตลาด
28 มี.ค 2559 13:38:23 [view:74]
 
Exchange Program
Toyota Technological Institute Summer Seminar 2016 Toyota (หมดเขตรับสมัคร 10 มิถุนายน 2559)
24 พ.ค 2559 11:30:23 [view:38]
ASEA-UNINET Staff Exchange, One Month Scholarship (หมดเขตการรับสมัคร 21 กรกฎาคม 2559)
24 พ.ค 2559 11:07:44 [view:26]
โครงการแลกเปลี่ยน Non-EU Teaching Mobility Program of University of Vienna – 6th Call for Application
05 เม.ย 2559 10:47:59 [view:171]
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Kansai University, Japan
18 มี.ค 2559 14:15:58 [view:305]
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Shizuoka University, Japan
18 มี.ค 2559 14:10:57 [view:177]
ประกาศรายชื่อ และกำหนดการของผู้เข้ารับการทดสอบ EPTUS
02 ก.พ 2559 09:34:35 [view:476]
 
Exchange Program
 
ทำเนียบผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ระเบียบ ประกาศ และแบบฟอร์มมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบั...
24 พ.ค 2559 16:01:16 [view:119]
คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ 1/2558 ลงวั...
15 มี.ค 2559 10:48:50 [view:126]
ประกาศรายชื่อ และกำหนดการของผู้เข้ารับการทดสอบ EPT...
02 ก.พ 2559 09:34:15 [view:258]
หลักเกณฑ์ การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ...
08 ม.ค 2559 16:04:06 [view:400]
สรุปข้อมูลนักศึกษาต่างชาติ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ...
14 ธ.ค 2558 15:55:40 [view:146]
 
ดูรูปขนาดจริง
คำศัพท์ไทย-อังกฤษสำหรับติดต่อราชการและการประชุมระหว่างประเทศ
30 มี.ค 2559 09:26:02
นักวิชาชีพต่าง ๆ ใช้ชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
by: สิทธิพร ฤทธิสรไกร
23 มี.ค 2559 11:55:32 [view:994]
คำอธิบายตัวชี้วัดด้านความเป็นนานาชาติ (Internationalization) ของ QS World University Ranking
by: สิทธิพร ฤทธิสรไกร
07 ส.ค 2558 16:08:43 [view:327]
CMU Internationalisation 2015
by: สิทธิพร ฤทธิสรไกร
02 มิ.ย 2558 13:41:36 [view:256]
 
ท่านคิดว่าอะไรคือศักยภาพที่สำคัญที่สุดของผู้ปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์ในยุคปัจจุบัน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
 
ความรู้และทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 21.04%
กราฟแท่ง [257]
ความสามารถในการติดต่อประสานงาน 21.53%
กราฟแท่ง [263]
การมีจิตบริการ (service mind) 16.46%
กราฟแท่ง [201]
ความสามารถในการบริหารโครงการ 17.52%
กราฟแท่ง [214]
ความรู้และความสามารถคิดวิเคราะห์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและบริบทโลก 23.42%
กราฟแท่ง [286]
 
 
จำนวนโหวต: 1221 โพลย้อนหลัง
 
 
Previous
Next
      
 
International Relations Division, Office of the University, CMU.
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Email: irdcmu@cmu.ac.th
website: CHIANG MAI UNIVERSITY
 
© Copyright 2011, Chiang Mai University, All right reserved.
Last modified on 4 October,2011 by Office of Corporate Relations
Contact Tel: 66 5394 3661 to 5; Fax: 66 53942670
Best view on IE7
Visitors : 460233
Home Contact Map Site Map Login
About Us Scholarships MoU Exchange Program Publication Search